Over Pieto!nk

De mobiele speelpleinwerking Pieto!nk is een unieke speelpleinwerking in Hamme, maar ook in de regio. In 2009 werd deze werking opgericht door enkele vrijwilligers met heel wat ervaring in het jeugdwerk. De mobiele speelpleinwerking is gegroeid vanuit de vaststelling dat heel wat kinderen niet bereikt werden via de bestaande speelpleinwerking. In 2009 namen enkele animatoren, die voordien actief waren binnen de reguliere speelpleinwerking, het initiatief rond de speelstraten in de gemeente over. Na het succes in 2009 werd in 2010 het spelaanbod uitgebreid en zag men dat er steeds meer kinderen en jongeren deelnamen aan de speelstraten die omgetoverd werden tot een waar speelparadijs. In 2011 barstte de werking voor het eerst uit haar voegen. Naast het organiseren van speelstraten werd de werking steeds meer gevraagd voor buurtfeesten, randanimatie, schminken op diverse evenementen en dit ook buiten de zomervakantie.

Voor de zomer van 2012 koos de werking ervoor om een halve zomervakantie speelstraten te organiseren en een halve zomervakantie actief te zijn op verschillende speelterreinen binnen de gemeente. Een formule die voor een nog groter succes zorgde. Het aantal kinderen en jongeren verdubbelde. Kinderen en jongeren uit verschillende sociale klassen, met een verschillende culturele achtergrond leerden elkaar al spelend kennen.

De mobiele speelpleinwerking tovert in de gemeente Hamme en deelgemeenten straten om tot heuze speelparadijzen voor jong en oud. Tijdens de zomervakantie zorgen zij iedere namiddag in speelstraten en op verschillende speelterreinen voor een uitgebreid speelaanbod. De animatoren zorgen ervoor dat de speelstraten actiever en attractiever worden door aangepast en extra spelmateriaal en speelkansen aan te bieden aan de kinderen.

Op de speelterreinen ligt de focus op het samen herontdekken van speelmogelijkheden in eigen buurt, het leren kennen en omgaan met verschillende culturele en sociale achtergronden en een stuk sociale controle op de diverse terreinen. Door respect op te brengen voor elkaar via spel ontstaat er een groter begrip, niet alleen bij de kinderen maar ook bij ouders.

Pieto!nk wil als mobiele speelpleinwerking niet enkel het spelen in eigen buurt op een aanvaardbare manier stimuleren maar ook de buurtwerking in de kijker plaatsen. Daarnaast blijft het hoofddoel om kinderen en jongeren te laten doorstromen naar de bestaande jeugdwerkingen in de gemeente Hamme.

Verwijzingen: